15 setembro 2011

nun te squeças de chubir

tanta beç te preguntas
- quien sou you?
que amo ten este cuorpo
que me lhieba nien sei adonde?
de que semiente nacida
perdida?

siempre a cada manhana:
- quei fago cumigo?
fondos poços,
negros de fondos,
de que ls fondos nun te bés:

saca-le un baldo a cada die
i nun te preguntes até quando durar puode
l'auga; abaixa,
mas nun te squeças de chubir
a adonde cuorre l aire;
bota fumo l murron de la candela:
a assopros inda lhuç;

quantos sinónimos de amor eisísten,
naide sabe,
son sien fin ls que tu puodes
criar: médran cumo yerba houmilde,
mas tan eissencial
que dá sues ranqueiras a quemer.

amadeu ferreira