29 setembro 2011

PERDEREI a gorxa

PERDEREI a gorxa entre o bosque
mentres a voz confire o seu poder
a cada unha das vontades abandonadas
na marxe ennegrecida da luz
baixo o rostro ulcerado das eclipses

Oriana Méndez