02 novembro 2011

nun ye tiempo al modo para beleta

quando abáixan nubres negras
rente al suolo, bonda a las bezes
ua palabra para machinal
por adonde respirar, mas
tamien ua risa puode serbir,
un sereno mirar de frente

deixa ls passos cun sou bagar
pa que firme áchen l camino,
nien acendas las palabras
pula punta por adonde
puodan arrebentar, que
ándan nerbiosas las palabras

an beç de fuogos acenderes,
deixa l lhume antregue a fedieiras
i cemaque até que passe l outonho
sien que tengas de eibernar:
quieren-te bien spierto nuites destas
adonte até cun lhuç nada se bei

achega te al renhon de ti, adonde
mais calece i l riu de ls dies siempre
sous cachones arrepassa: tapa te,
nun baia l sieiro a arrebentar te
las benas i sacar quelor al sangre,
puis nun ye tiempo al modo para beleta

se t'ampurrar l'airaçada pa l curral
de la belheç nun tengas miedo:
bonda que na fin te respeites inda

amadeu ferreira